กรุณาปิดสัญญาณ WiFi พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอชค่ะ

  • เงื่อนไขการรับ Item code
  • สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน ที่สมัครแพ็กเกจเสริม ROV
  •  
  • *รับไอเทมพิเศษ(กล่อง True Spirit Tel' Annas โอกาสได้รับ 30%) จากเกมส์ ROV โดยสามารถรับไอเทมโค้ดได้ 1 ครั้งต่อแพ็กต่อวัน [กล่อง True Spirit Tel' Annas ประกอบด้วย สกิน True Spirit Tel' Annas 1 อัน (โอกาสได้รับ 30%) หรือ เพชร 100 เม็ด หรือลูกแก้ว 3 เม็ด อย่างใดอย่างหนึ่งตามจำนวน(ชิ้น)ที่กำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเลือกรับชนิดไอเทมได้]
  •  
  • **ไอเทมที่ได้รับ มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  •  
  • 25 ก.ย.61 - 7 ต.ค. 61 เท่านั้น
  •  
  • หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ได้รับไอเทมโค้ด กรุณารอ 10 นาที แล้วกด refresh หน้านี้ใหม่อีกครั้ง